Regulovaný subjekt KMET Handlová, a.s., F. Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová, IČO : 36 334 634  oznamuje

schválenú maximálnu cenu tepla nasledovne:

 

od 1.1.2019 do 31.12.2021

 

  • variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0549 €/kWh

  • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 201,7190 €/kW.

 

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

KMET Handlová, a.s. fakturuje odberateľovi :

 

  • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste.

  • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste.

Cena tepla