Spotreba tepla v roku  2019
Odberateľ Objednané množstvo tepla  v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie     v %
MsBP                         38 650,00                    38 846,42   100,51
Handimex                         26 755,20                    24 321,05   90,90
OSBD                         13 446,00                    12 162,26   90,45
Ostatní                         20 938,45                    19 807,22   94,60
Spolu                         99 789,65                    95 136,95   95,34
Spotreba tepla v roku  2018
Odberateľ Objednané množstvo tepla  v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie     v %
MsBP                         38 300,00                    38 669,20        100,96  
Handimex                         25 988,40                    24 539,03           94,42  
OSBD                         13 220,28                    12 572,47           95,10  
Ostatní                         20 458,82                    19 493,04           95,28  
Spolu                         97 967,50                    95 273,74           97,25  
Spotreba tepla v roku 2017
Odberateľ Objednané množstvo tepla v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie v %
MsBP 37060 41560,48 112,14
Handimex 24865,2 26738,89 107,54
OSBD 12761,64 13679,68 107,19
Ostatní 21498,84 23856,15 110,96
Celkom 96185,68 105835,2 110,03
Spotreba tepla v roku  2016
Odberateľ Objednané množstvo tepla v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie v %
MsBP 34 435,60       40 361,59       117,21  
Handimex        25 232,40         26 021,89       103,13  
OSBD        13 939,20         13 636,16         97,83  
Ostatní        21 808,31         22 987,61       105,41  
Spolu        95 415,51       103 007,25       107,96  
Spotreba tepla v roku  2015
Odberateľ Objednané množstvo tepla v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie v %
MsBP        34 000,00         37 712,13       110,92  
Handimex        26 114,40         24 596,38         94,19  
OSBD        13 939,20         12 764,41         91,57  
Ostatní        22 455,62         21 852,91         97,32  
Spolu        96 509,22         96 925,83       100,43  
Spotreba tepla v roku  2014
Odberateľ Objednané množstvo tepla  v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie v %
MsBP        41 610,00         34 673,00   83,33
Handimex        26 926,00         22 344,00   82,98
OSBD        14 676,00         11 771,00   80,21
Ostatní        23 101,00         19 882,00   86,07
Spolu      106 313,00         88 670,00   83,41
Spotreba tepla v roku 2013
Odberateľ Objednané množstvo tepla v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie v %
MsBP 43945,32 43176,08 98,25
Handimex 26178,48 24975,26 95,4
OSBD 15155,64 14018,86 92,5
Ostatní 24368,18 25429,48 104,36
Celkom 109647,62 107559,68 98,13
Spotreba tepla v roku 2012
Odberateľ Objednané množstvo tepla v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie v %
MsBP 45840 44966,37 98,09
Handimex 26824,32 25294,8 94,30
OSBD 16042,57 14787,83 92,18
Ostatní 25749,61 26680,48 103,62
Celkom 114456,5 111729,48 97,62
Spotreba tepla v roku 2011
Odberateľ Objednané množstvo tepla v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie v %
MsBP 43179,98 45657,37 105,74
Handimex 26046,54 25389,4 97,48
OSBD 17064,97 15683,5 91,90
Ostatní 29813,56 26658,16 89,42
Celkom 116105,05 113388,43 97,66
Spotreba tepla v roku 2010
Odberateľ Objednané množstvo tepla v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie v %
MsBP 45000 49829 110,73
Handimex 19451 17457 89,75
OSBD 25079 26562 105,91
Ostatní 31635 29215 92,35
Celkom 121165 123063 101,57