Energetická účinnosť rozvodov tepla.

Energetická účinnosť rozvodov tepla