Cena tepla

Regulovaný subjekt KMET Handlová, a.s., F. Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová, IČO : 36 334 634  oznamuje schválenú maximálnu cenu tepla nasledovne: 

Od 1.1.2019 do 31.12.2021

  • variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0549 €/kWh
  • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 201,7190 €/kW.
Od 1.1.2021 do 31.12.2021 je fakturačná cena:

  • variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0400 €/kWh
  • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 180,00 €/kW.Od 1.1.2022 do 31.12.2022 je fakturačná cena:
  • variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0864 €/kWh
  • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 201,7190 €/kW.

Uvedené ceny sú bez DPH.

KMET Handlová, a.s. fakturuje odberateľovi:

  • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste.
  • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste.

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo sa nás len chcete niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás.

info

KMET Handlová, a.s.

Ul. F. Nádaždyho 92/2,
972 51 Handlová 

člen skupiny asc-teplo

info
IČO: 36 334 634
IČ DPH: SK2021816467
 
Obchodný register Trenčín, Oddiel Sa, vložka 10353/R
Číslo bank. účtu: SK33 0900 0000 0051 4426 1325