Cena tepla

Regulovaný subjekt KMET Handlová, a.s., F. Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová, IČO : 36 334 634  oznamuje schválenú maximálnu cenu tepla nasledovne: 

 

Od 1.1.2021 do 31.12.2021 je fakturačná cena:
 • variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0400 €/kWh
 • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 180,00 €/kW.
 
 
Od 1.1.2022 do 31.12.2022 je fakturačná cena:
 • variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0864 €/kWh
 • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 201,7190 €/kW.
 
 
Od 1.1.2023 do 31.12.2023 je fakturačná cena:
 • variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,1171 €/kWh
 • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 185,2000 €/kW.
 
 

Uvedené ceny sú bez DPH.

KMET Handlová, a.s. fakturuje odberateľovi:

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste.
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste. 

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo sa nás len chcete niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás.

  info

  KMET Handlová, a.s.

  Ul. F. Nádaždyho 92/2,
  972 51 Handlová 

  člen skupiny asc-teplo

  info
  IČO: 36 334 634
  IČ DPH: SK2021816467
   
  Obchodný register Trenčín, Oddiel Sa, vložka 10353/R
  Číslo bank. účtu: SK33 0900 0000 0051 4426 1325