info

KMET Handlová, a.s.

Ul. F. Nádaždyho 92/2,
972 51 Handlová 

člen skupiny asc-teplo

info
IČO: 36 334 634
IČ DPH: SK2021816467
 
Obchodný register Trenčín, Oddiel Sa, vložka 10353/R
Číslo bank. účtu: SK33 0900 0000 0051 4426 1325 
 

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo sa nás len chcete niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás.